הדרישות הראשוניות עבור הקמת טופס חדש

קיימות כמה דרישות ראשוניות עבור הקמת טופס חדש במערכת Forms-Wizard שרצינו לפרט עבורכם באופן מסודר